Како да ја зголемите самодовербата

КАКО ДА СИ ЈА ЗГОЛЕМИТЕ САМОДОВЕРБАТА?

-Сакате да се испробате во нови работи, но чувствувате како не сте подготвени?
-Фантазирате за тоа да работите нешто што сакате, но...не знаете како и од каде да почнете?
-Се чувствувате несигурно кога треба да направите нешто што никогаш не сте го работеле? Го одложувате почетокот за некои подобри времиња?
Ако на ова потврдно сте одговориле, имате недостаток на самодоверба

КАКО САМОДОВЕРБАТА ДА ЈА ЗГОЛЕМИТЕ?

1. Станете активни;
2. Сите луѓе помалку или повеќе чувствуваат несигурност;
3. Бидете свесни за тоа дека успехот или неуспехот во одредена активност не е мерило на вашата вредност;

Тргнете во акција сега!
Како?

-Изберете една активност во која сакате да си ја зголемите  самодовербата;
-Поделете ја на помали чекори;
-Во нареднит месец, секој ден одвоите извесно време за таа активност;
-Потсетете се да ги забележувате и најмалите успеси
-И работите, работите...
 
ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА ЕДУКАТИВНАТА РАБОТИЛНИЦА:

1. Стекнување основни вештини за развивање и зголемување на самодовербата;
2. Запознајте се со тоа ,што преставува самодовербата;
3. Изградите позитивна слика за себе;
4. Запознајте се со особините на самоуверените и оние кои тоа не се (несигурни);
5. Научете ги делотворните начини за зголемување на самодовербата;
 

Со учество во едукативната работилница, ќе се стекнете со следниве особини и вештини:

-вештини на изградба и зголемување на самодовербата;
-развивање на особини и вештини кои помагаат во изградување позитивна слика за себе;
-да се завладее со вештината на контрола на самодовербата;
-вештина за набљудување на работите со оптимизам;
-да се спознаат пречките на патот, со инворвирање и со отстранување на пречките;
-вештини на спознавање на сопствените можности и лимити;

За едукацијата

Еднодневна работилница на тема: ,, Како да си ја зголемите самодовербата“?

Едукатор: м-р Милка Ололоска, психолог-психотерапевт со долгодишно професионално психолошко и психотерапевтско искуство.

Датум: 06.05.2015.

Место на одржување: Работнички Универзитет ,,Кочо Рацин“-Скопје

Цена:1000 ден.

Пријавување и информации на тел.: 070/585-033 и 078/335-957.


Пријавувањето е во тек.Бројот е ограничен. 

Наши едукации