Imago-Self

Центарот за едукација, советување и личен развој Imago-Self, е основан на почетокот на 2015 година, со седиште во Скопје, Република Македонија. 
Во рамките на центарот Imago-Self, се организираат едукативни психолошки работилници, психолошко советување (индивидуално и групно) и личен развој. Прочитај повеќе...
 

Едукации

Нашата намера е да ви помогнеме теоретски, но пред сè и практично со примена на различни техники и методи, да ви доближиме нешто за кое што сте вие животно заинтересирани - добробитноста на вашето ментално здравје..

Советување

Кога луѓето ќе се најдат во некои психолошки дилеми, кризи, кога чувствуваат дека сами те неможат да ги решат своите емотивни проблеми, или проблемите во некои важни односи, размислуваат за тоа да побараат стручна помош, да се обратат на психолог и со него да се „посоветуваат“. Прочитај повеќе...

Погледнете го нашето видео за работилниците

Промотивно видео за работилниците за личен раст и развој

Следна работилница:22.05.2018

За анксиозноста има решение
Заслужувате да го имате сето она што денес заради анксиозноста  и паниката неможете да го имате како: моќ, слобода, радост, моменти на сегашност, самопчитување, позитвно самовреднување...
 

Што можеме да направиме за вас

Едукации - Нашите едукации се иновативни,високо мотивирни, искуствено проверени со активно учество на учесниците во креативните работилници практична примена на стекнатите знаења и вештини по пат на современи начини на интерактивна работа.
Советување - Кај психолошкото советување акцентот се става на тоа да ви се помогне подобро да се се разберете себе си, да откриете што е најдобро за вас и да ги решите проблемите заради кои што сте дошле. Советувањата ќе ви помагнат во вашата потрага за решавање на вашите проблеми и потешкотии.
Личен раст и развој - Работите на планови „чекор по чекор“, а сѐ со цел лично  да  ,,зајакнете“ ,  за подобро да  се поврзете со своите цели. Ги согледувате границите на своите можности и учите како да ги прифатите, но барате и креативни солуции. 

Нашите едукации

Галерија

Видеа