Блог статии од Емоции

Зошто не напредувате во вашиот личен развој?

Ако се обидувате на ментално ниво да препознаете кои се деловите во вас кои го отежнуваат, попречуваат вашето напредување, многу тешко ќе ги препознаете. Оние емоции за чие постоење сте свесни, не се клучни. Токму тие затоа што се свесни, не ги доживувате за толку опасни за да ги потиснете.

Прочитај повеќе

Интуитивни претчувства за другите

Интуицијата е вашата најсилна емоционална алатка. Со нејзина помош може да се донесуваат многу корисни претпоставки во ситуации кога не ни се достапни сите факти.

Прочитај повеќе

Кога лутината е надвор од контрола

Лутината е сосема нормална и здрава човечка емоција. Кога сте лути, чувствувате како срцето забрзано ви работи, ви се случила хипертензија или адреналинот ви се покачил. Може да ве налути конкретно некоја личичност,како што може да ве налутат и одредени ситуациии, како на пример со сообраќајниот метеж.

Прочитај повеќе