ТВ гостувања - м-р Милка Ололоска, психолог-психотeрапевт

Како до поголема самодоверба?
Промени и излегување од комфорната зона
Анксиозност и панични напади
Панични напади
Анксиозност
Грижи и загриженост
Децата и разводот на родителите
Зошто избираме погрешни партнери?
Нови почетоци, нови стресови -стресот кај учениците